Fyysikkokillan vuosikokous // Annual meeting of the Guild of Physics
26.2.2024 klo 16:15 Otakaari 1 E-sali
Linkki kokouskutsuun // Link to the meeting notice

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä Quantum Technologyn opiskelijoita yhdistävä ainejärjestö, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 700 jäsentä.

Kilta järjestää opiskelijoilleen erilaista vapaa-ajan toimintaa niin Otaniemessä kuin sen ulkopuolellakin, valvoo heidän etujaan korkeakoulun toimielimissä, huolehtii yhteyksistä muihin opiskelijajärjestöihin ja pyrkii muuten huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan. Kaikki killan toiminta perustuu hyvien teekkariperinteiden mukaiseen vapaaehtoistyöhön ja yhteiseen talkoohenkeen.

Killan toimistona ja oleskelutilana toimii kiltahuone eli tuttavallisemmin kiltis, joka sijaitsee tällä hetkellä Otakaari 1:n Learning HUBin vieressä Otakaarta lähempänä olevalla käytävällä.